กองทัพไทย

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

กองทัพไทยประกอบไปด้วย

Contents

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการทหารสูงสุด

 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก

5 เสือทบ.

 • ผู้บัญชาการทหารบก
 • รองผู้บัญชาการทหารบก
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2)
 • เสนาธิการทหารบก

กองทัพภาค

กองทัพเรือ

 • ผู้บัญชาการกองทัพเรือ

กองกำลัง

กองทัพอากาศ

 • ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ

กองกำลัง

 • กองทัพอากาศ
 • กองกำลังอากาศโยธิน