กิตติรัตน์ ณ ระนอง

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Kittiratt.jpg

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (Kittiratt Na-Ranong) ชื่อเล่น "โต้ง" เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตเคยเป็นกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

Contents

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2523 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2529 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และลงทะเบียนข้ามสถาบันกับ Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University สำหรับวิชา Finance II (มี.ค. - มิ.ย. 2527)

ประวัติการทำงาน

 • 2530 - 2535 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายต่างประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
 • 2535 - 2537 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
 • 2538 - 2540 : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • 2540 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
 • 2541 - 2544 : กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ แอสแซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2542 - 2544 : กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • 2544 - 2549 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2549 -  : กรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ฯ หนึ่ง
 • 2549 -  : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานอื่นๆ

 • กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการร่วมลงทุน
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้แปรรูปสินค้าอาหาร
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการร่วมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.)
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • อาจารย์พิเศษ
  • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
  • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมาหชน สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ สำนักบริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิตติรัตน์ถือเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดูอายุน้อยที่สุด (เข้ารับตำแหน่ง พ.ศ. 2544) และเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนคนแรกที่ได้เข้ามานั่งในตำแหน่งนี้

ได้รับการต่ออายุในฐานะผู้จัดการตลาดฯ หนึ่งครั้ง ก่อนจะลาออกก่อนครบกำหนดเทอมที่สอง เมื่อเกิดปัญหาประท้วงบริษัทไทยเบฟ (เบียร์ช้าง) ไม่ให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกิตติรัตน์ประกาศไว้ว่าถ้าทำให้เบียร์ช้างเข้าตลาดไม่ได้ จะลาออก

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กิตติรัตน์ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อ 9 สิงหาคม 2554

กีฬาฟุตบอล

กิตติรัตน์เคยเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หลังจบการศึกษาเคยเล่นฟุตบอลอาชีพให้กับราชกรีฑาสโมสร ก่อนจะบาดเจ็บและเลิกเล่นไป

ภายหลังมาเป็นผู้จัดการทีมของทีมอาวุโสอัสสัมชัญ ทีมชาติฟุตบอลเยาวชนชุดอายุไม่เกิน 17 ปี และเข้าไปจัดการทีมราชประชา ใน พ.ศ. 2549 [1]

หลังจากนั้นกิตติรัตน์เข้าไปเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เริ่มจากชุดเอเชียนคัพ 2007 แต่ในการคัดเลือกฟุตบอลโลก 2010 หลังจากทีมชาติไทยแพ้ 2 นัดในการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 20 ทีมสุดท้ายเมื่อปี 2551 กิตติรัตน์ก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

บทสัมภาษณ์

อ้างอิง

 1. เว็บไซต์สโมสรราชประชา

แหล่งข้อมูล