บุญทรง เตริยาภิรมย์

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Boonsong.jpg

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 ก่อนจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการปรับครม. ยิ่งลักษณ์ 1/2

เกิดเมื่อ 8 กรกฎาคม 2503 ธุรกิจเดิมคือ บริษัท เบนซ์ช้างเผือก ดีลเลอร์ของบริษัทเบนซ์ธนบุรี ในจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าของโรงเลื่อยจักรไทยพนา จำกัด

สังกัดกลุ่มการเมืองของ นางเยาวภา วงษ์สวัสดิ์ น้องสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ BA. University of Kentucky U.S.A.
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3)

ประวัติการทำงาน

 • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2540-2543
 • กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2540-2543
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2544,2548,2550,2554
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พรบ.งบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544-2546
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ปี 2544-2546
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2548
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2548-2549
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 2554
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2555

แหล่งข้อมูล