ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Yingluck2.jpg

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (Yingluck Shinawatra) หรือ "ปู" เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของไทย และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย เริ่มเข้าสู่การเมืองครั้งแรก โดยลงสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 และใช้เวลาสั้นที่สุดคือ 49 วัน ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ยิ่งลักษณ์เป็นน้องสาวคนสุดท้องของ ทักษิณ ชินวัตร (ดูรายละเอียดใน ตระกูลชินวัตร)

ยิ่งลักษณ์เป็นอดีตกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท จำกัด

Contents

ประวัติ

ยิ่งลักษณ์ ขณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

นางสาวยิ่งลักษณ์ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวน 9 คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร (ธิดาในเจ้าหญิงจันทร์ทิพย์ (ณเชียงใหม่) ระมิงค์วงศ์) จบการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2531 และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตท สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2533

นางสาวยิ่งลักษณ์ สมรสกับ นายอนุสรณ์ อมรฉัตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม ลิงก์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พี่สาว โดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรชายหนึ่งคน ชื่อ "น้องไปป์"

นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ชื่อว่าสนิทสนมกับ พ.ต.ท. ทักษิณ อย่างมาก โดยสื่อมวลชนหลายแขนงได้ยกสมญานามให้ว่าเป็น "ลูกสาวคนโต" ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ในฐานะที่อายุห่างกันมาก (ประมาณ 20 ปี) ทำให้ พ.ต.ท. ทักษิณ เลี้ยงยิ่งลักษณ์เหมือนลูก

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2534-2542  : Sales & Marketing Trainee บริษัทชินวัตร ไดเร็กทอรี่ส์ จำกัด (SDY) จนถึง Vice President เป็นตำแหน่งล่าสุด
  • ปี 2538 : General Manager - Shinawatra Directories Production
  • ปี 2540 : Vice President - Shinawatra Directories Production
 • พ.ศ.2537 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เรนโบว์ มีเดีย จำกัด ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจมีเดียครบวงจรและดูภาพรวมของ SDY ทั้งหมด ซึ่งตอนหลังบริษัทนี้ลดบทบาทไปเพราะขณะนั้นชินคอร์ปยังไม่ชัดเจนในธุรกิจสื่อและยังไม่มีไอทีวี
 • กุมภาพันธ์ 2542 : กรรมการผู้อำนวยการ - สายงานปฏิบัติการ สินค้าและบริการ (EVP-Senior Operation ดูช่องทางการจัดจำหน่าย ดีลเลอร์ และโอปะเรตคอลเซ็นเตอร์ เอไอเอส)
 • ตุลาคม 2544 : Senior Executive Vice President เอไอเอส
 • พฤษภาคม 2545 : Senior Executive Vice President – Wireless Corporate Planning เอไอเอส
 • ธันวาคม 2545 - 2548 : กรรมการผู้อำนวยการ เอไอเอส,
 • 2549 - 2554 : กรรมการผู้อำนวยการบริษัท SC ASSET, กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม

ประวัติการศึกษา

 • 2531  : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2533 Master of Public Admin Kentucky State University , U.S.A

การฝึกอบรมและสัมมนา

 • 2534  : Advanced Marketing
 • 2535  : Objective Setting Workshop
 • 2536  : Effective Presentation Skill
 • 2537  : Leadership Personality in Global Business
 • 2538  : Financial Management Program
 •  : Mini MBA ( Chulalongkorn University )
 • 2539  : The Managerial Grid
 • 2540  : Financial Management for Executive Program
 • 2542  : Problem Solving & Decision Making
 • 2544  : The 4 Roles of Leadership
 •  : Balanced Scorecard for Executive Program
 •  : Broadening the Manager's skill
 • 2545  : Program for Management Development Harvard Business School ( USA )
 •  : Executive Coaching Program
 • 2546  : Continuous Process Quality Improvement for Executive
 • 2547  : Leadership Through TQM
 • 2548  : Mastery Development Program
 •  : Executive Shared Learning Forum
 • 2549  : Executive Committee Program
 • - Director Accreditation Program
 • - Finance for Non - Finance Director
 • - Director Certification Program
 • 2550  : New Culture on Brand
 • 2554  : Capital Market Academy (วตท.) รุ่นที่ 12

การทำงาน

ภาพยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเว็บไซต์ SCAsset

เข้าทำงานที่ บริษัท ชินวัตร ไดเร็กทอรี่ส์ จำกัด ต่อมา ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้อำนวยการ ของเอไอเอส เมื่อ พ.ศ. 2545

หลังจากตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ ขายหุ้นกลุ่มบริษัทชินคอร์ป ให้แก่ เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ ของรัฐบาลสิงคโปร์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งในเอไอเอส โดยยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท จำกัด เพียงตำแหน่งเดียว โดยก่อนหน้านั้นเธอได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในมือทั้งหมด เพื่อทำกำไรออกไปก่อน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2554 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมกาบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัททุกตำแหน่ง โดยให้มีผลการลาออกในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพื่อทำงานด้านประโยชน์สาธารณะและด้านการเมือง [1]

การเมือง

การคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่วงการการเมือง

น.ส. ยิ่งลักษณ์ถูกคาดหมายว่าจะเข้าสู่วงการการเมือง โดยสมัครเป็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่ออันดับ 1 ของพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554

ในพรรคเพื่อไทยเอง ฝ่ายที่สนับสนุน น.ส. ยิ่งลักษณ์ อย่างจริงจังคือ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง ส่วนฝ่ายที่ขึ้นมาแย่งอำนาจการนำคือ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

น.ส. ยิ่งลักษณ์ ถูกวิจารณ์จาก ส.ส. ในพรรคเพื่อไทยเองว่าไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเลย และควรเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป

ไม่ควรรีบร้อน เข้ามาเล่นการเมืองช่วงนี้เพราะสถานการณ์การต่อสู้ค่อนข้างรุนแรง น.ส.ยิ่งลักษณ์ควรค่อยๆเข้ามาเรียนรู้งานการเมือง เริ่มจากการลงรับสมัคร ส.ส.จนได้เป็น ส.ส.สัมผัสกับการทำงานการเมือง เหมือนสมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เข้ามาเล่นการเมืองกับพรรคพลังธรรมจนมีประสบการณ์และก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ทั้งนี้ หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ลงมาคุมพรรคเพื่อไทยทันทีจะเป็นเป้าหลักถูกโจมตีจากฝ่ายตรง กันข้ามได้ จึงไม่ควรรีบร้อนเพราะยังมีอายุน้อยและโอกาสมีมากในทางการเมือง

ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข 1

ในวันที่ 12 พ.ค. 54 ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 และจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายหลังลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว [2]

พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 โดยได้คะแนน 269 เสียง

การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่ม รายชื่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1

การรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

Yingluck-white-dress.jpg

5 สิงหาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระ นายเสนาะ เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน พรรคเพื่อไทย ได้เสนอชื่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่มี ส.ส. ท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น ซึ่งการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยด้วยการขานชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรายบุคคล

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 296 คะแนน จึงถือได้ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนต่อไป [3]

8 สิงหาคม 2554 - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง และ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการมายังที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ อมรฉัตร (คู่สมรส) เด็กชายศุภเสกข์ อมรฉัตร (บุตรชาย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รออยู่ ณ บริเวณห้องพิธี ชั้น 7 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย[4]

ดูเพิ่ม คำแถลงข่าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เสนอชื่อคณะรัฐมนตรี และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 (ดู รายชื่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)

อ้างอิง

 1. มติชน
 2. เดลินิวส์
 3. เว็บไซต์รัฐบาลไทย
 4. เว็บไซต์รัฐบาลไทย