สรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

สรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน อายุ 54 ปี เป็นชาวนครปฐม จบประถมศึกษาปีที่ 4 มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ร่วมกับเพื่อนแท็กซี่ก่อตั้งเครือข่ายแท็กซี่ต่อต้านเผด็จการ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญ 2540 ร่วมกับ นปก.[1]


สรรเสริญ เคยเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.ช. อยู่ใน ม.ช.ยุคกิจกรรมนักศึกษาเบ่งบานระหว่าง 2512-2519 อันมีต้นทางมาจากกลุ่มวลัญชทัศน์ ที่มี นิสิต จิรโสภณ – สถาพร ศรีสัจจัง เป็นแกน จากนั้นก็ส่งไม้ต่อให้รุ่นสอง อันมี อี๊ด-ไกรวุฒ ศิรินุพงศ์ ชาญชัย สงวนวงศ์ ผดุงศักดิ์ พื้นแสน จนแปรมาสู่ “แนวร่วมนักศึกษาเชียงใหม่” ในระหว่างปี 2516

เป็นผลสืบเนื่องให้ จาตุรนต์ ฉายแสง จากคณะแพทยศาสตร์ได้เป็น นายกสโมสร ฯ ในระยะต่อมา

สรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหนึ่งในขบวนที่ถูกจัดตั้ง ทำงานในโครงงานชาวนา ที่ต่อมาพัฒนาขึ้นเป็นส่วนเสริมในสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ ยุคที่ พ่อหลวง อินถาศรีบุญเรือง ถูกสังหาร

สรรเสริญ เข้าป่า อยู่ในเขตที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธบริเวณเทือกเขาถนนธงชัย-รอบๆ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่และรอยต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอยู่ในเขตชาวปาเกอญอและม้ง ใช้ชื่อจัดตั้งว่า “กะป่อ” (แปลว่า ตะเกียง)

ครั้นออกจากป่า สรรเสริญ จับอาชีพค้าพืชไร่ ถั่วเหลือง ที่เชียงใหม่ละแวกสันป่าตองและพื้นที่รอบ ๆ ดอยอินทนนท์ที่คุ้นเคย แต่ก็เจ๊งไม่เป็นท่า กลับสู่กรุง ยึดอาชีพขับแท็กซี่ หาเลี้ยงชีพ

ครั้งเมื่องานศพ อี๊ด-ไกรวุฒ ศิรินุพงศ์ อันเป็นวันตรงกันการชุมนุมใหญ่พันธมิตรฯ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า .. สรรเสริญ ..โผล่ไปร่วมงานพบปะสหายพวกพ้องที่เวลานั้นแบ่งข้าง ไม่เอาแม้วกันเป็นส่วนใหญ่ สรรเสริญ ซึ่งมีนิสัยเคลื่อนไหวเดี่ยว เป็นหนึ่งในผู้ประกาศว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพันธมิตร[2]

ข้อมูลอ้างอิง

  1. (มติชน28ก.ค.)
  2. นปก.ยุค 2 (รุ่นเราจะรวยต่อ จัดสร้างโดย ห้อย ดำดิน-เจ้าพิธี)