เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือเป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่อง "เกียรติศักดิ์ทหารเสือ" ของ ศักดิ์เกษม หุตาคม หรือ "อิงอร" เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๕ ขับร้องโดย สันติ ลุนเผ่ ประพันธ์ทำนองโดย สง่า อารัมภีร และสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ โดยใช้คำร้องจากโคลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Contents

โคลงพระราชนิพนธ์

แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้า (ภาพประกอบจาก ดุสิตสมิต)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้เมื่อครั้งที่หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต นำโคลงนี้ไปตีพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ว่า

"นักรบฝรั่งเศสโบราณมีภาษิตอยู่อัน ๑ สำหรับเป็นบรรทัดฐานแห่งความประพฤติของเขา เป็นภาษิตที่จับใจข้าพเจ้ายิ่งนัก จึ่งได้นิพนธ์เทียบเป็นคำโคลงภาษาไทยขึ้นไว้ว่า "


มโนมอบพระผู้ สถิตย์อยู่ยอดสวรรค์
แขนถวายให้ทรงธรรม์ พระผ่านเผ้าเจ้าชีวา
ดวงใจให้ขวัญจิต ยอดชีวิตและมารดา
เกียรติศักดิ์รักของข้า ชาติชายแท้แก่ตนเอง


มโนมอบพระผู้ เสวยสวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้า
ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่
เกียรติศักดิ์รักข้า มอบไว้แก่ตัว"เมื่อแต่งโคลงแล้ว ข้าพเจ้าได้ให้นายช่างชาติอิตาเลี่ยนในกรมศิลปากร ชื่อริโกลี เขียนภาพขึ้นไว้ ๔ ภาพ เพื่อประกอบโคลงบทนั้นบาทละภาพ ภาพทั้ง ๔ นี้ คณะ "ดุสิตสมิต" ได้ขออนุญาตจำลองลงพิมพ์ใน "ดุสิตสมิต" พร้อมกับโคลง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑"

ภาพยนตร์ เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

ละคร เกียรติศักดิ์ทหารเสือ
ภาพยนตร์ เกียรติศักดิ์ทหารเสือ (2508)

"เกียรติศักดิ์ทหารเสือ" เป็นละครเวทีโดย "อิงอร" ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากนิยายสามทหารเสือ (The Three Musketeers) ของอเล็กซานเดอร์ ดูมาส์ แสดงนำโดย ส. อาสนจินดา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, จอก ดอกจันทน์ แล้ว ยังนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีก ๒ ครั้ง คือ

ดูเพิ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม